בחר מסלול
מסלול ראשי – עסקים קטנים עם מחזור
   של עד 30 מיליון שקל.
מסלול עסק חברתי - עסקים קטנים מצליחים
   שפעלו לקידום נושא חברתי בישראל או עסקים
   למטרות רווח שפועלים למען החברה.
ראשי
עסק חברתי

על העסק

לאיזה ענף משתייך העסק? (יש לסמן תשובה אחת)

פרטי ממלא הטופס

נתונים עסקיים

(על העובדים להיות בעלי ותק של שישה חודשים רצופים ומעלה)

על היזם

על העסק

שאלות כלליות

למתמודדים במסלול עסק חברתי

תקנון