פרשת השבוע: ראה, שבת ראש חודש
כניסת שבת צאת שבת
ירושלים: 18:52 ירושלים: 20:05 ת"א: 19:09 ת"א: 20:08 חיפה: 19:03 חיפה: 20:08 צפת: 19:03 צפת: 20:07 באר שבע: 19:09 באר שבע: 20:06 אילת: 18:55 אילת: 20:02