שבת ראש חודש - פרשת נח
כניסת שבת צאת שבת
ירושלים: 17:25 ירושלים: 18:36 ת"א: 17:42 ת"א: 18:38 חיפה: 17:33 חיפה: 18:37 צפת: 17:33 צפת: 18:35 באר שבע: 17:44 באר שבע: 18:38 אילת: 17:34 אילת: 18:39