פרשות אחרי מות - קדושים
כניסת שבת צאת שבת
ירושלים: 18:36 ירושלים: 19:49 ת"א: 18:52 ת"א: 19:52 חיפה: 18:46 חיפה: 19:52 צפת: 18:46 צפת: 19:50 באר שבע: 18:53 באר שבע: 19:50 אילת: 18:39 אילת: 19:47