פרשת בא
כניסת שבת צאת שבת
ירושלים: 16:26 ירושלים: 17:40 ת"א: 16:41 ת"א: 17:42 חיפה: 16:32 חיפה: 17:40 צפת: 16:32 צפת: 17:37 באר שבע: 16:44 באר שבע: 17:43 אילת: 16:36 אילת: 17:45