שמונה משפחות שכולות, שמונה יוצרים,
שמונה יצירות חדשות - בהשראת הנופלים.
שנה שנייה לפרויקט ההנצחה המיוחד ליום הזיכרון
<