קורונה בישראל - תמונת מצב

נדבקים
 מאתמול
חולים כרגע
 מאתמול
במצב קשה
 מאתמול
מונשמים
 מאתמול
מתים
 מאתמול
החלימו
 מאתמול