חזרה לכל המועמדים של תל אביב

יאיר צברי

אהבתי הגדולה, אחרי משפחתי היא בעלי חיים