1. באיזו מידה התוכן בכתבה זו מקצועי?
2. באיזו מידה התוכן בכתבה זו מעניין?
3. באיזו מידה התכנים במדור זה רלוונטיים עבורך?
4. האם ידוע לך שהמידע בכתבה זו ניתן ע"י מומחי סופר-פארם?
5. אם ענית בחיוב לשאלה הקודמת
האם עובדה זו שינתה את דעתך לגבי סופר-פארם?