פרשת השבוע - בהר
כניסת שבת צאת שבת
ירושלים: 18:54 ירושלים: 20:11 ת"א: 19:11 ת"א: 20:13 חיפה: 19:06 חיפה: 20:14 צפת: 19:06 צפת: 20:13 באר שבע: 19:11 באר שבע: 20:11 אילת: 18:56 אילת: 20:06