פרשת השבוע - פינחס
כניסת שבת צאת שבת
ירושלים: 19:09 ירושלים: 20:24 ת"א: 19:25 ת"א: 20:27 חיפה: 19:20 חיפה: 20:28 צפת: 19:21 צפת: 20:26 באר שבע: 19:25 באר שבע: 20:24 אילת: 19:10 אילת: 20:19