פרשת השבוע: כי תצא
כניסת שבת צאת שבת
ירושלים: 18:41 ירושלים: 19:53 ת"א: 18:58 ת"א: 19:56 חיפה: 18:52 חיפה: 19:56 צפת: 18:52 צפת: 19:54 באר שבע: 18:58 באר שבע: 19:54 אילת: 18:45 אילת: 19:51