פרשת השבוע: במדבר
כניסת שבת צאת שבת
ירושלים: 18:58 ירושלים: 20:15 ת"א: 19:15 ת"א: 20:18 חיפה: 19:10 חיפה: 20:19 צפת: 19:10 צפת: 20:17 באר שבע: 19:15 באר שבע: 20:15 אילת: 19:00 אילת: 20:10