ביטול עסקה
ביטול עסקה
לביטולי עסקה כדין יש למלא את הטופס מטה או לחלופין:
מחלקת השירות עומדת לשירותך בכל עת. לקבלת שירות נוסף/חידוש מנוי/הפסקת מנוי/ביטול עסקה, ניתן להתקשר למוקד שירות הלקוחות בטל' 3773 * או 03-6933933 , בפקס 03-6933999, בדואר - נח מוזס 1, ת"ד 438 ראשון לציון 7510302 , בכתובת מייל sherut@ymenuim.co.il
אישור