תשע משפחות שכולות,
שמונה יצירות חדשות - בהשראת הנופלים.
שנה שלישית לפרויקט ההנצחה המיוחד ליום הזיכרון
<