20/04/24
23:12

ריבית בנק ישראל

4.5%

דולר

3.6261

-0.02%

יורו

3.9999

-0.29%

ת"א 35

1974.81

+4.2%

ת"א 125

1986.28

+3.11%

דאו ג'ונס

37689.54

-0.05%

נאסד"ק

15011.35

-0.56%

ריבית בנק ישראל

4.5%

דולר

3.6261

-0.02%

יורו

3.9999

-0.29%

ת"א 35

1974.81

+4.2%

ת"א 125

1986.28

+3.11%

דאו ג'ונס

37689.54

-0.05%

נאסד"ק

15011.35

-0.56%

ריבית בנק ישראל

4.5%

דולר

3.6261

-0.02%

יורו

3.9999

-0.29%

ת"א 35

1974.81

+4.2%

ת"א 125

1986.28

+3.11%

דאו ג'ונס

37689.54

-0.05%

נאסד"ק

15011.35

-0.56%

ריבית בנק ישראל

4.5%

דולר

3.6261

-0.02%

יורו

3.9999

-0.29%

ת"א 35

1974.81

+4.2%

ת"א 125

1986.28

+3.11%

דאו ג'ונס

37689.54

-0.05%

נאסד"ק

15011.35

-0.56%