21/09/20
12:52

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.4368

+0.43%

יורו

4.0505

+0.36%

ת"א 35

1310.17

-1.06%

ת"א 125

1344.16

-0.88%

דאו ג'ונס

27657.42

-0.88%

נאסד"ק

10793.28

-1.07%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.4368

+0.43%

יורו

4.0505

+0.36%

ת"א 35

1310.17

-1.06%

ת"א 125

1344.16

-0.88%

דאו ג'ונס

27657.42

-0.88%

נאסד"ק

10793.28

-1.07%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.4368

+0.43%

יורו

4.0505

+0.36%

ת"א 35

1310.17

-1.06%

ת"א 125

1344.16

-0.88%

דאו ג'ונס

27657.42

-0.88%

נאסד"ק

10793.28

-1.07%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.4368

+0.43%

יורו

4.0505

+0.36%

ת"א 35

1310.17

-1.06%

ת"א 125

1344.16

-0.88%

דאו ג'ונס

27657.42

-0.88%

נאסד"ק

10793.28

-1.07%