01/07/22
20:21

ריבית בנק ישראל

0.75%

דולר

3.5316

+0.16%

יורו

3.6712

-0.37%

ת"א 35

1828.73

-1.93%

ת"א 125

1883.81

-2.2%

דאו ג'ונס

30672.09

-0.34%

נאסד"ק

10975.25

-0.48%

ריבית בנק ישראל

0.75%

דולר

3.5316

+0.16%

יורו

3.6712

-0.37%

ת"א 35

1828.73

-1.93%

ת"א 125

1883.81

-2.2%

דאו ג'ונס

30672.09

-0.34%

נאסד"ק

10975.25

-0.48%

ריבית בנק ישראל

0.75%

דולר

3.5316

+0.16%

יורו

3.6712

-0.37%

ת"א 35

1828.73

-1.93%

ת"א 125

1883.81

-2.2%

דאו ג'ונס

30672.09

-0.34%

נאסד"ק

10975.25

-0.48%

ריבית בנק ישראל

0.75%

דולר

3.5316

+0.16%

יורו

3.6712

-0.37%

ת"א 35

1828.73

-1.93%

ת"א 125

1883.81

-2.2%

דאו ג'ונס

30672.09

-0.34%

נאסד"ק

10975.25

-0.48%