17/09/21
10:34

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.2083

-0.08%

יורו

3.7799

-0.28%

ת"א 35

1812.02

+0.48%

ת"א 125

1862.53

+0.32%

דאו ג'ונס

34751.32

-0.18%

נאסד"ק

15181.92

+0.13%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.2083

-0.08%

יורו

3.7799

-0.28%

ת"א 35

1812.02

+0.48%

ת"א 125

1862.53

+0.32%

דאו ג'ונס

34751.32

-0.18%

נאסד"ק

15181.92

+0.13%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.2083

-0.08%

יורו

3.7799

-0.28%

ת"א 35

1812.02

+0.48%

ת"א 125

1862.53

+0.32%

דאו ג'ונס

34751.32

-0.18%

נאסד"ק

15181.92

+0.13%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.2083

-0.08%

יורו

3.7799

-0.28%

ת"א 35

1812.02

+0.48%

ת"א 125

1862.53

+0.32%

דאו ג'ונס

34751.32

-0.18%

נאסד"ק

15181.92

+0.13%