06/03/21
04:02

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.3326

+0.44%

יורו

3.9688

+0.31%

ת"א 35

1538.94

-0.75%

ת"א 125

1601.54

-0.81%

דאו ג'ונס

31496.30

+1.85%

נאסד"ק

12920.15

+1.55%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.3326

+0.44%

יורו

3.9688

+0.31%

ת"א 35

1538.94

-0.75%

ת"א 125

1601.54

-0.81%

דאו ג'ונס

31496.30

+1.85%

נאסד"ק

12920.15

+1.55%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.3326

+0.44%

יורו

3.9688

+0.31%

ת"א 35

1538.94

-0.75%

ת"א 125

1601.54

-0.81%

דאו ג'ונס

31496.30

+1.85%

נאסד"ק

12920.15

+1.55%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.3326

+0.44%

יורו

3.9688

+0.31%

ת"א 35

1538.94

-0.75%

ת"א 125

1601.54

-0.81%

דאו ג'ונס

31496.30

+1.85%

נאסד"ק

12920.15

+1.55%