19/01/22
10:18

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.1409

+0.54%

יורו

3.5601

+0.08%

ת"א 35

2011.04

-0.85%

ת"א 125

2097.04

-0.93%

דאו ג'ונס

35368.47

-1.51%

נאסד"ק

14506.90

-2.6%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.1409

+0.54%

יורו

3.5601

+0.08%

ת"א 35

2011.04

-0.85%

ת"א 125

2097.04

-0.93%

דאו ג'ונס

35368.47

-1.51%

נאסד"ק

14506.90

-2.6%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.1409

+0.54%

יורו

3.5601

+0.08%

ת"א 35

2011.04

-0.85%

ת"א 125

2097.04

-0.93%

דאו ג'ונס

35368.47

-1.51%

נאסד"ק

14506.90

-2.6%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.1409

+0.54%

יורו

3.5601

+0.08%

ת"א 35

2011.04

-0.85%

ת"א 125

2097.04

-0.93%

דאו ג'ונס

35368.47

-1.51%

נאסד"ק

14506.90

-2.6%