12/07/20
14:02

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.4579

+0.03%

יורו

3.9121

+0.23%

ת"א 35

1372.46

+0.82%

ת"א 125

1348.88

+0.82%

דאו ג'ונס

26075.30

+1.44%

נאסד"ק

10617.44

+0.66%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.4579

+0.03%

יורו

3.9121

+0.23%

ת"א 35

1372.46

+0.82%

ת"א 125

1348.88

+0.82%

דאו ג'ונס

26075.30

+1.44%

נאסד"ק

10617.44

+0.66%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.4579

+0.03%

יורו

3.9121

+0.23%

ת"א 35

1372.46

+0.82%

ת"א 125

1348.88

+0.82%

דאו ג'ונס

26075.30

+1.44%

נאסד"ק

10617.44

+0.66%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.4579

+0.03%

יורו

3.9121

+0.23%

ת"א 35

1372.46

+0.82%

ת"א 125

1348.88

+0.82%

דאו ג'ונס

26075.30

+1.44%

נאסד"ק

10617.44

+0.66%