17/06/21
20:41

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.2642

+0.13%

יורו

3.8972

+0.15%

ת"א 35

1689.5

-0.86%

ת"א 125

1761.46

-0.69%

דאו ג'ונס

33832.78

-0.59%

נאסד"ק

14145.47

+0.75%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.2642

+0.13%

יורו

3.8972

+0.15%

ת"א 35

1689.5

-0.86%

ת"א 125

1761.46

-0.69%

דאו ג'ונס

33832.78

-0.59%

נאסד"ק

14145.47

+0.75%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.2642

+0.13%

יורו

3.8972

+0.15%

ת"א 35

1689.5

-0.86%

ת"א 125

1761.46

-0.69%

דאו ג'ונס

33832.78

-0.59%

נאסד"ק

14145.47

+0.75%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.2642

+0.13%

יורו

3.8972

+0.15%

ת"א 35

1689.5

-0.86%

ת"א 125

1761.46

-0.69%

דאו ג'ונס

33832.78

-0.59%

נאסד"ק

14145.47

+0.75%