27/11/20
02:11

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.3222

+0.07%

יורו

3.9541

-0.01%

ת"א 35

1486.38

+1.31%

ת"א 125

1538.52

+1.24%

דאו ג'ונס

29872.47

-0.58%

נאסד"ק

12094.40

+0.48%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.3222

+0.07%

יורו

3.9541

-0.01%

ת"א 35

1486.38

+1.31%

ת"א 125

1538.52

+1.24%

דאו ג'ונס

29872.47

-0.58%

נאסד"ק

12094.40

+0.48%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.3222

+0.07%

יורו

3.9541

-0.01%

ת"א 35

1486.38

+1.31%

ת"א 125

1538.52

+1.24%

דאו ג'ונס

29872.47

-0.58%

נאסד"ק

12094.40

+0.48%

ריבית בנק ישראל

0.1%

דולר

3.3222

+0.07%

יורו

3.9541

-0.01%

ת"א 35

1486.38

+1.31%

ת"א 125

1538.52

+1.24%

דאו ג'ונס

29872.47

-0.58%

נאסד"ק

12094.40

+0.48%